De wedstrijd is gesloten!!! De winnaars zijn bekend en hebben gave prijzen gewonnen.
Lees meer over de prijsuitreiking >>
De foto's die het meeste stemmen kregen werden uitgeroepen tot 'Foto van de week'!

 

Spelregels

1. Looptijd wedstrijd

De National Geographic Junior fotowedstrijd begint op 1 juli 2016. Alle inzendingen moeten uiterlijk 14 september 2016 om 23.59 uur ingezonden en ontvangen zijn. Door een foto in te sturen, gaat iedere deelnemer akkoord met deze officiële regels en garandeert dat de inzending aan de voorwaarden voldoet. Deze wedstrijd wordt bepaalt door de kwaliteit van de foto's en niet door kans of geluk.

2. Deelnemers

De wedstrijd is open voor Nederlandse en Belgische kinderen die op het moment van deelname niet jonger zijn dan 6 jaar en niet ouder zijn dan 14 jaar. Medewerkers van National Geographic, hun directe familieleden en sponsors van National Geographic zijn uitgesloten van deelname.

3. Meedoen

Er is geen aankoopverplichtiging voor deze wedstrijd. Het maakt ook niet uit of je een abonnement hebt op het tijdschrift National Geographic Junior. Je kans wordt niet vergroot door het nemen van een abonnement. Om mee te doen klik je op 'Meedoen' op de homepage of in het gedeelte van de fotowedstrijd bovenaan de pagina. Het inzenden van foto's gaat in 3 stappen: Gegevens invullen, foto's kiezen en foto's plaatsen. Daarna vragen wij je telefoonnummer. Het invullen van je telefoonnummer is niet verplicht en het telefoonnummer wordt uitsluitend gebruikt bij selectie van de prijswinnaars. Tot slot kun je de foto's delen via een e-mail.

4. Stemmen en Foto van de week

Elke winnaar van de foto van de week wint zijn of haar foto als poster op A3-formaat. De winnaar ontvangt een e-mail met informatie hoe de gewonnen poster verkregen kan worden. Er is ook een speciale Foto van de Week-pagina, waar alle foto's van de week gepubliceerd worden. Een foto kan slechts één keer Foto van de week worden. Het stemmen heeft geen invloed op het winnen van de fotowedstrijd.

5. Eisen aan de inzendingen

Foto's van deelnemers die niet voldoen aan onderstaande eisen kunnen gediskwalificeerd worden:

  • Foto's moeten in digitaal formaat ingestuurd worden. De foto moet met een digitale camera genomen zijn, maar scans van negatieven of gedrukte foto's zijn ook toegestaan. Alle digitale bestanden moeten 5 MB of kleiner zijn, en in .jpeg, .jpg, .png of gif. Formaat ingestuurd worden. De foto moet minstens 1.600 pixels breed (liggende foto) of 1.600 pixels hoog (staande foto) zijn.
  • Foto's mogen niet meer dan drie jaar voor de deelnamedatum zijn genomen en mogen niet al eerder een prijs hebben gewonnen in de National Geographic Junior fotowedstrijd of een andere National Geographic fotowedstrijd.
  • Een lichte mate van bewerking, zoals het lichter of donkerder maken of het toepassen van een kleurcorrectie, is toegestaan.
  • Foto's met frames of kaders zijn niet toegestaan.
  • Foto's die een beeldhouwwerk, standbeeld, schilderij of ander kunstwerk bevatten worden toegestaan, zolang als het copyright op die kunstwerken niet geschonden wordt. Wanneer het werk van een ander gefotografeerd wordt, moet dat gebeuren als een object in zijn omgeving, en niet als een close-up van het werk van een ander.
  • De foto in zijn geheel, moet een werk van origineel materiaal zijn, genomen door de deelnemer. Door mee te doen aan de wedstrijd verklaart, erkent en garandeert de deelnemer dat de ingestuurde foto een origineel werk is, volledig en alleen gemaakt door de deelnemer, en dat het niet de rechten, handelsmerken, morele rechten, privacy rechten or intellectuele rechten van enkele persoon of entiteit schendt, en dat geen enkele andere partij enig recht, titel, aanspraak of belang in de foto heeft.
  • De ingestuurde foto mag geen aanstootgevende, provocerende, lasterlijke, seksueel getinte of andere bezwaarlijke of ongepaste inhoud bevatten.
  • De inzendingen worden voor iedere categorie afzonderlijk bekeken, volgens die criteria die hieronder bij 'jury' vermeld staan. Alle inzendingen moeten uiterlijk 14 september 2016 om 23.59 uur ontvangen zijn.
  • Er geldt een maximum van één inzending per persoon per categorie.

6. Jurering

In elke categorie (dier, raar maar waar, landschap en reizen) worden drie inzendingen genomineerd. Tijdens de grote finale in oktober / november wordt bekend gemaakt wie de eerste, tweede en derde prijs heeft gewonnen binnen elke categorie. De vier eerste prijswinnaars mogen deelnemen aan de internationale fotowedstrijd. Meer informatie over de prijzen vind je op de prijzen-pagina.

De winnaar per categorie wordt door middel van twee jury-rondes gekozen. In de eerste ronde, kiest ieder jurylid van het foto-panel (waarvan minimaal één jurylid onafhankelijk is van National Geographic) tien foto’s in iedere categorie, gebaseerd op twee criteria: creativiteit (50%) en fotografisch kwaliteit (50%). De inzendingen die geselecteerd zijn in ronde 1, gaan door naar ronde 2. In ronde 2 kiest de jury collectief een winnaar van de eerste plaats, gebaseerd op de twee criteria. Als er sprake is van gelijkspel, worden die inzendingen opnieuw aan ieder jury-lid voorgelegd. Als er dan nog steeds gelijkspel is, wint de foto die het hoogst scoort op het criterium creativiteit. Winnaars krijgen per e-mail bericht van de uitslag. Beslissingen van de jury zijn bindend.

7. Internationale fotowedstrijd

De eerste prijswinnaars van de vier categorieën maken kans om internationaal winnaar te worden. Aan de internationale fotowedstrijd doen alle eerste prijswinnaars van National Geographic kinderfotowedstrijden in de deelnemende landen mee.

Na de bekendmaking van de eerste prijswinnaars vragen wij toestemming aan de prijswinnaars om ze internationaal aan te melden. Voor deelname aan de internationale fotowedstrijd gelden dezelfde officiële regels als op deze pagina. Mogelijk vragen wij naar aanvullende persoonsgegevens, naar de ondertekening van een overeenkomst en naar de officiële fotobestanden.

Bij deelname aan de internationale wedstrijd neemt het hoofdkantoor van National Geographic vanuit de Verenigde Staten tussen half en eind januari 2017 contact met de winnaar van de hoofdprijs op. De potentiële winnaar kan opnieuw gevraagd worden om documenten te ondertekenen die te maken hebben met de volgende punten.

8. Publicatietoestemming

Door mee te doen aan de wedstrijd, geeft iedere deelnemer toestemming aan National Geographic om de foto te reproduceren, distribueren, vertonen en te gebruiken om de fotowedstrijd te promoten, in ieder medium, inclusief, maar niet uitsluitend: vertoning in de uiteindelijke tentoonstelling van de winnaars, publicatie in een boek (om een deel van de inzendingen van de fotowedstrijd te laten zien) en publicatie in National Geographic (Junior) magazine of online, om inzendingen van de fotowedstrijd te laten zien. Het vertonen van een ingezonden foto op één van de National Geographic websites betekent niet dat die foto geselecteerd is als winnaar.

9. Publicatietoestemming van derden

Als de foto enig materiaal of element bevat waarvan de inzender niet de eigenaar is, of waar derde partijen rechten op hebben, en/of als er personen op de foto voorkomen, is de deelnemer verantwoordelijk voor het vergaren, voorafgaand aan het insturen van de foto, van alle overdracht en toestemming om de foto te publiceren. Als een persoon op de foto minderjarig is, is een handtekening van één van zijn/haar ouders noodzakelijk.

Op verzoek van National Geographic is iedere inzender verplicht om binnen zeven dagen na het ontvangst van het verzoek alle ondertekende verklaringen van alle personen op de foto te overhandigen, en/of van de eigenaar van enig materiaal op de ingestuurde foto, toestemming gevend aan National Geographic om de foto te reproduceren, distribueren, vertonen en te gebruiken om de fotowedstrijd te promoten, in ieder medium, inclusief, maar niet uitsluitend: vertoning in de uiteindelijke tentoonstelling van de winnaars, publicatie in een boek (om een deel van de inzendingen van de fotowedstrijd te laten zien) en publicatie in National Geographic (Junior) magazine of online, om inzendingen van de fotowedstrijd te laten zien.

Op dezelfde manier, op verzoek van National Geographic, moet iedere inzender binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van het verzoek, een schriftelijke ondertekende verklaring kunnen leveren van de copyright-eigenaar van ieder beeldhouwwerk, standbeeld, schilderij of ander kunstwerk of copyright-materiaal dat op de ingestuurde foto staat. Door deze verklaring geeft de copyright-eigenaar toestemming aan National Geographic om de foto te gebruiken zoals in dit document omschreven is.

Ten slotte moet de inzender, op verzoek van National Geographic, binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van het verzoek, een schriftelijke ondertekende verklaring kunnen leveren van de eigenaar van ieder privé eigendom op de ingestuurde foto, wederom zoals hierboven beschreven.

De deelnemer moet binnen vijf dagen in het bezit zijn van deze aanvraag wanneer deze per post is verzonden. Is deze per e-mail verstuurd, dan moet de deelnemer op dezelfde dag in het bezit zijn va de aanvraag. Om miscommunicatie te voorkomen is het aan te raden om adresgegevens door te geven van de deelnemer zelf of van de ouders of verzorgers.

10. Beperking van aansprakelijkheid

Door deelname aan de wedstrijd verklaart iedere deelnemer dat hij National Geographic en haar partners, gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, reclamebureaus, agenten en hun werknemers, functionarissen, directeuren en vertegenwoordigers niet aansprakelijk kan stellen voor claims, verliezen en schade die voortvloeit uit deelname aan deze wedstrijd of gerelateerde activiteiten, alsook uit de acceptatie, het gebruik, het misbruik of het bezit van de prijs.

11. Voorwaarden

Deelnemers gaan ermee akkoord dat op de internationale fotowedstrijd de wet van het District of Columbia, Verenigde Staten van toepassing is. Geschillen worden berecht volgens de wetten en regels van het District of Columbia. Voor zover dit door de wet is toegestaan moeten deelnemers afzien van het recht om te procederen of het aanvragen van een gerechtelijk bevel in geval van geschillen die voortvloeien uit of in verband met deze wedstrijd worden gemaakt. Ook gelden er enkele beperkingen. Inzendingen zijn ongeldig wanneer National Geographic bepaalt dat de foto niet origineel is, de foto's onleesbaar zijn, de foto's niet compleet zijn, beschadigd, sterk gewijzigd, nagemaakt, fout geproduceerd of verkregen door middel van fraude of diefstal.

Deelnemers gaan er ook mee akkoord dat a) ze zich houden aan deze officiële regels b) beslissingen van de rechter ten aanzien van deze wedstrijd definitief en bindend zijn c) indien de deelnemer wint, National Geographic gebruik mag maken van de winnaar zijn naam, foto, beeltenis en/of stem, in elke (reclame)uiting met betrekking tot de fotowedstrijd of toekomstige acties, zonder goedkeuring.

Mogelijke kosten, belastingen, heffingen of toeslagen die voortvloeien uit de te winnen prijs zijn voor de verantwoordelijkheid van de prijswinnaars. Wanneer de prijs niet wordt geaccepteerd door de winnaar, mag National Geographic de prijs naar eigen inzicht al dan niet weggeven aan een andere deelnemer. National Geogaphic behoudt zich het recht voor om de geldigheid en de originaliteit van elke deelname en deelnemer te controleren en deze te diskwalificeren wanneer deze niet in overeenstemming zijn met deze officiële regels. Wanneer National Geographic er op enig moment niet in slaagt om zijn rechten te handhaven, wil dit niet zeggen dat zij ook afstand doet van haar rechten.

12. Recht tot uitstel of annulering

Als om wat voor reden dan ook de fotowedstrijd niet loopt zoals gepland, door infectie door computer virussen, bugs, worms, trojan horses, fraude, technische problemen of andere redenen waar National Geographic geen controle over heeft en die de administratie, veiligheid, eerlijkheid, integriteit of het verloop van de wedstrijd beïnvloeden, behoudt National Geographic het recht om deelnemers te diskwalificeren en/of de wedstrijd te annuleren, beëindigen, aanpassen of uitstellen. Als National Geographic besluit de wedstrijd te annuleren of beëindigen, behoud National Geographic de rechten van de ingestuurde foto's.

13. Persoonsgegevens

Deelnemers verklaren dat persoonlijke gegevens, vooral naam en e-mailadres, voor het doel en binnen de context van de fotowedstrijd en andere doeleinden omschreven in deze spelregels gebruikt mogen worden.

De naam van de fotograaf wordt op de startpagina van de fotowedstrijd, www.natgeojunior.nl/fotowedstrijd, in de uitvergrootte foto weergegeven. Het tonen van het e-mailadres van de inzender wordt zoveel mogelijk beperkt en wordt met name gebruikt voor het versturen van een bevestigings-e-mail, bij het delen van foto's per e-mail en voor het contact opnemen in geval van een winnende inzending. In de zoekmachine van de online fotowedstrijd kan er echter wel gezocht worden op e-mailadres. Het telefoonnummer dat na het uploaden van de foto's wordt gevraagd, wordt uitsluitend gebruikt ten behoeve van het selecteren van de winnaars.