Informatie

Gier

De gier is een roofvogel. Maar eigenlijk gaat hij zelf heel erg weinig op jacht. Sterker nog: een gier is best wel lui! Gieren zijn eigenlijk aaseters.

Aaseter
Gieren vliegen rond, op zoek naar dieren die al dood zijn. Zo komen ze aan hun eten. Een gier snoept meestal van de restjes die andere roofdieren achterlaten. Ook dieren die op een natuurlijke manier sterven, komen bij de gier op zijn bordje. Gieren zijn eigenlijk een soort vliegende opruimdienst.

Lange nek
Veel van de dieren die de gier eet, zijn al voor een groot deel opgegeten door andere roofdieren. Daarom moet een gier vaak de stukjes vlees eten die moeilijk te bereiken zijn. Gelukkig voor de gier heeft hij een lange nek. Daarmee kan hij zijn kop gemakkelijk tussen de botten wringen. Zo kan hij al het vlees opeten waar andere dieren niet bij kunnen.

Reiziger
De gier komt normaal niet in ons land voor. Maar omdat het tegenwoordig in andere landen verboden is om dode dieren te laten rondslingeren, moeten gieren vaak verder vliegen voor hun eten. Daarom komen ze heel soms ook in Nederland en België voor. En daarom vallen ze ook steeds vaker levende dieren aan. Maar wel alleen de dieren die heel erg jong of zwak zijn. Luiaards!