Spelregels

Deze regels (‘Spelregels’) zijn van toepassing op de National Geographic Junior fotowedstrijd 2018 (‘Fotowedstrijd’) van het tijdschrift National Geographic Junior (‘Tijdschrift’) dat uitgegeven wordt door Blink Media B.V., gevestigd en kantoorhoudende te ’s-Hertogenbosch aan de Koningsweg 66, Nederland (‘Blink’).

National Geographic Fotowedstrijd is een samenwerking van Blink Media B.V. en Fox Networks Group Netherlands B.V.. De Passage 144, 1101 AX Amsterdam, KvK 34387174  in samenwerking en Hearst Media Nederland C.V., Spaklerweg 52, 1114AE, Amsterdam-Duivendrecht, KvK 34201213, BTW NL 8127.64.730.B01 (hierna: ‘Hearst’).

 

1. Looptijd wedstrijd

1.1 De Fotowedstrijd begint op 26 juni 2018. Alle inzendingen moeten uiterlijk 19 september 2018 om 23.59 uur ingezonden en ontvangen zijn. Door een foto in te sturen, gaat iedere deelnemer akkoord met deze officiële regels en garandeert dat de inzending aan de voorwaarden voldoet. Deze wedstrijd wordt bepaald door de kwaliteit van de foto’s en niet door kans of geluk.

2. Deelnemers

2.1 De wedstrijd is open voor Nederlandse en Belgische kinderen die op het moment van deelname niet jonger zijn dan 6 jaar en niet ouder zijn dan 16 jaar. Medewerkers van het Tijdschrift, hun directe familieleden en sponsors van het Tijdschrift zijn uitgesloten van deelname.

3. Meedoen

3.1 Er is geen aankoopverplichting voor deze Fotowedstrijd. Het maakt ook niet uit of je een abonnement hebt op het Tijdschrift. Je kans wordt niet vergroot door het nemen van een abonnement. Om mee te doen klik je op ‘Meedoen’ op de homepage of in het gedeelte van de fotowedstrijd bovenaan de pagina. Het inzenden van foto’s gaat in 3 stappen: Gegevens van jezelf en die van ouders/wettelijk voogd invullen, foto’s kiezen en foto’s plaatsen. Daarna vragen wij je telefoonnummer. Het invullen van je telefoonnummer is niet verplicht en het telefoonnummer wordt uitsluitend gebruikt bij selectie van de prijswinnaars. Tot slot kun je de foto’s delen via een e-mail.

4. Persoonsgegevens

4.1 Deelnemers verklaren dat persoonlijke gegevens, vooral naam en e-mailadres, voor het doel en binnen de context van de Fotowedstrijd en andere doeleinden omschreven in deze Spelregels gebruikt mogen worden. De naam van de deelnemende fotograaf wordt op de startpagina van de Fotowedstrijd, www.natgeojunior.nl/fotowedstrijd, in de uitvergrootte foto weergegeven. Het tonen van het e-mailadres van de deelnemer wordt zoveel mogelijk beperkt en wordt met name gebruikt voor het versturen van een bevestigings-e- mail, bij het delen van foto’s per e-mail en voor het contact opnemen in geval van een winnende inzending. In de zoekmachine van de online Fotowedstrijd kan er echter wel gezocht worden op e-mailadres.

4.2 Bij deelname aan de National Geographic Fotowedstrijd gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en de privacy voorwaarden. Deze kunt u vinden op blink.nl/privacy.

5. Eisen aan de inzendingen

5.1 Foto’s van deelnemers die niet voldoen aan onderstaande eisen kunnen gediskwalificeerd worden:

  • Foto’s moeten in digitaal formaat ingestuurd worden. De foto moet met een digitale camera genomen zijn, maar scans van negatieven of gedrukte foto’s zijn ook toegestaan. Alle digitale bestanden moeten 5 MB of kleiner zijn, en in .jpeg, .jpg, .png of gif. Formaat ingestuurd worden. De foto moet minstens 1.600 pixels breed (liggende foto) of 1.600 pixels hoog (staande foto) zijn.
  • Foto’s mogen niet meer dan drie jaar voor de deelnamedatum zijn genomen en mogen niet al eerder een prijs hebben gewonnen in een fotowedstrijd van Blink of een andere door National Geographic Partners, LLC en/of aan haar gelieerde bedrijven (‘National Geographic’) georganiseerde fotowedstrijd.
  • De deelnemer verklaart dat de foto’s die zijn ingezonden ook daadwerkelijk door hem of haar zijn gemaakt.
  • Een lichte mate van bewerking, zoals het lichter of donkerder maken of het toepassen van een kleurcorrectie, is toegestaan.
  • Foto’s met frames of kaders zijn niet toegestaan.
  • Foto’s die een beeldhouwwerk, standbeeld, schilderij of ander kunstwerk bevatten worden toegestaan, zolang als het copyright op die kunstwerken niet geschonden wordt. Wanneer het werk van een ander gefotografeerd wordt, moet dat gebeuren als een object in zijn omgeving, en niet als een close-up van het werk van een ander.
  • De foto in zijn geheel, moet een werk van origineel materiaal zijn, genomen door de deelnemer. Door mee te doen aan de wedstrijd verklaart, erkent en garandeert de deelnemer dat de ingestuurde foto een origineel werk is, volledig en alleen gemaakt door de deelnemer, en dat het niet de rechten, handelsmerken, morele rechten, privacy rechten or intellectuele rechten van enkele persoon of entiteit schendt, en dat geen enkele andere partij enig recht, titel, aanspraak of belang in de foto heeft.
  • De ingestuurde foto mag geen aanstootgevende, provocerende, lasterlijke, seksueel getinte of andere bezwaarlijke of ongepaste inhoud bevatten.
  • De inzendingen worden voor iedere categorie afzonderlijk bekeken, volgens die criteria die hieronder bij ‘jury’ vermeld staan. Alle inzendingen moeten uiterlijk 19 september 2018 om 23.59 uur ontvangen zijn.
  • Er geldt een maximum van vijf inzendingen per persoon per categorie. Je kunt echter maar voor één foto per categorie genomineerd worden.

6. Jurering

6.1 De inzendingen worden tussen 20 en 28 september 2018 beoordeeld door een jury, bestaande uit redactieleden van National Geographic Junior en externe amateur –en/of vakfotografen, vanaf 1 oktober 2018 kan er gestemd worden door het publiek.

6.2 In elke categorie (dier, raar maar waar en landschap) worden drie inzendingen genomineerd. Tijdens de grote finale in november wordt bekend gemaakt wie de eerste, tweede en derde prijs heeft gewonnen binnen elke categorie. De winnaar per categorie wordt door middel van twee jury-rondes gekozen. In de eerste ronde, kiest ieder jurylid van het foto-panel (waarvan minimaal één jurylid onafhankelijk is van het Tijdschrift) tien foto’s in iedere categorie, gebaseerd op twee criteria: creativiteit (50%) en fotografisch kwaliteit (50%). De inzendingen die geselecteerd zijn in ronde 1, gaan door naar ronde 2. In ronde 2 kiest de jury collectief een winnaar van de eerste plaats, gebaseerd op de twee criteria. Als er sprake is van gelijkspel, worden die inzendingen opnieuw aan ieder jury-lid voorgelegd. Als er dan nog steeds gelijkspel is, wint de foto die het hoogst scoort op het criterium creativiteit. Winnaars krijgen per e-mail bericht van de uitslag. Beslissingen van de jury zijn bindend.

6.3 Blink behoudt zich het recht voor om de geldigheid en de originaliteit van elke deelname en deelnemer te controleren en deze te diskwalificeren wanneer deze niet in overeenstemming zijn met deze Spelregels. Als Blink er op enig moment niet in slaagt om haar rechten te handhaven, wil dit niet zeggen dat zij ook afstand doet van haar rechten.

7. Publieksprijs

7.1 De vakjury selecteert doormiddel van twee jury-rondes 20 foto’s die genomineerd worden voor de publieksprijs. De 3 genomineerde per categorie (dier, raar maar waar en landschap) plaatsen zich rechtstreeks. Beslissingen van de jury zijn bindend.

7.2 Tussen 1 oktober en 15 oktober (18:00) kan er op de website van National Geographic Junior gestemd worden op de genomineerde foto’s. Per e-mailadres kan er één stem uitgebracht worden per foto.

7.3 De nummers een, twee en drie van de publieksprijs krijgen per e-mail bericht van de uitslag.

7.4 Er is pas een geldige stem uitgebracht wanneer deze via de bevestigingslink is geactiveerd. De bevestigingslink ontvangt een stemmer direct na het uitbrengen van de stem in een e-mail afkomstig van de Website. Indien een stem niet wordt bevestigd via de bevestigingslink, is de stem niet geldig uitgebracht en telt de stem niet mee.

7.5 Misbruik en/of manipulatie van stemmen en/of de stemprocedure is verboden. In geval van (vermoedelijke) fraude of andere onrechtmatige omstandigheden, zulks ter beoordeling van NGC, kan de stem alsnog worden afgekeurd.

8. Prijzen

8.1 Mogelijke kosten, belastingen, heffingen of toeslagen die voortvloeien uit de te winnen prijs zijn voor de verantwoordelijkheid van de prijswinnaars. Wanneer de prijs niet wordt geaccepteerd door de winnaar, mag Blink de prijs naar eigen inzicht al dan niet weggeven aan een andere deelnemer.

8.2 De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar voor contant geld of een andere prijs.

9. Publicatietoestemming

9.1 Door deelname aan de Fotowedstrijd verklaart de Deelnemer zich akkoord mee te werken aan eventuele promotionele activiteiten in verband met de Fotowedstrijd (o.a. de uitreiking van de prijs).

9.2 Eventuele foto’s en filmpjes van de prijsuitreiking kunnen door National Geographic Junior dan wel door de partij die de prijs ter beschikking heeft gesteld, worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden. National Geographic Junior is hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de deelnemer.

9.3 Als de foto enig materiaal of element bevat waarvan de inzender niet de eigenaar is, of waar derde partijen rechten op hebben, en/of als er personen op de foto voorkomen, is de deelnemer verantwoordelijk voor het vergaren, voorafgaand aan het insturen van de foto, van alle overdracht en toestemming om de foto te publiceren. Als een persoon op de foto minderjarig is, is een handtekening van één van zijn/haar ouders noodzakelijk.

9.4 Op verzoek van Blink is iedere inzender verplicht om binnen zeven dagen na het ontvangst van het verzoek alle ondertekende verklaringen van alle personen op de foto te overhandigen, en/of van de eigenaar van enig materiaal op de ingestuurde foto, toestemming gevend aan Blink om de foto te reproduceren, te distribueren, te vertonen, te (laten) verkopen en te gebruiken in ieder medium, inclusief, maar niet uitsluitend: voor vertoning in de uiteindelijke tentoonstelling van de winnaars, voor publicatie in een boek (om een deel van de inzendingen van de fotowedstrijd te laten zien) voor publicatie in het Tijdschrift of online.

9.5 Op dezelfde manier, op verzoek van Blink, moet iedere inzender binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van het verzoek, een schriftelijke ondertekende verklaring kunnen leveren van de copyright-eigenaar van ieder beeldhouwwerk, standbeeld, schilderij of ander kunstwerk of copyright-materiaal dat op de ingestuurde foto staat.

9.6 Door deze verklaring geeft de copyright-eigenaar toestemming aan Blink om de foto te gebruiken zoals in deze Spelregels omschreven is.

9.7 Ten slotte moet de inzender, op verzoek van Blink, binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van het verzoek, een schriftelijke ondertekende verklaring kunnen leveren van de eigenaar van ieder privé eigendom op de ingestuurde foto, wederom zoals in deze Spelregels beschreven.

9.8 De deelnemer moet binnen vijf dagen in het bezit zijn van deze aanvraag wanneer deze per post is verzonden. Is deze per e-mail verstuurd, dan moet de deelnemer op dezelfde dag in het bezit zijn va de aanvraag. Om miscommunicatie te voorkomen is het aan te raden om adresgegevens door te geven van de deelnemer zelf of van de ouders of verzorgers.

10. Publicatietoestemming van derden

10.1 Als de foto enig materiaal of element bevat waarvan de inzender niet de eigenaar is, of waar derde partijen rechten op hebben, en/of als er personen op de foto voorkomen, is de deelnemer verantwoordelijk voor het vergaren, voorafgaand aan het insturen van de foto, van alle overdracht en toestemming om de foto te publiceren. Als een persoon op de foto minderjarig is, is een handtekening van één van zijn/haar ouders noodzakelijk.

10.2 Op verzoek van Blink is iedere inzender verplicht om binnen zeven dagen na het ontvangst van het verzoek alle ondertekende verklaringen van alle personen op de foto te overhandigen, en/of van de eigenaar van enig materiaal op de ingestuurde foto, toestemming gevend aan Blink om de foto te reproduceren, te distribueren, te vertonen, te (laten) verkopen en te gebruiken in ieder medium, inclusief, maar niet uitsluitend: voor vertoning in de uiteindelijke tentoonstelling van de winnaars, voor publicatie in een boek (om een deel van de inzendingen van de fotowedstrijd te laten zien) voor publicatie in het Tijdschrift of online.

10.3 Op dezelfde manier, op verzoek van Blink, moet iedere inzender binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van het verzoek, een schriftelijke ondertekende verklaring kunnen leveren van de copyright-eigenaar van ieder beeldhouwwerk, standbeeld, schilderij of ander kunstwerk of copyright-materiaal dat op de ingestuurde foto staat. Door deze verklaring geeft de copyright-eigenaar toestemming aan Blink om de foto te gebruiken zoals in deze Spelregels omschreven is.

10.4 Ten slotte moet de inzender, op verzoek van Blink, binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van het verzoek, een schriftelijke ondertekende verklaring kunnen leveren van de eigenaar van ieder privé eigendom op de ingestuurde foto, wederom zoals in deze Spelregels beschreven.

10.5 De deelnemer moet binnen vijf dagen in het bezit zijn van deze aanvraag wanneer deze per post is verzonden. Is deze per e-mail verstuurd, dan moet de deelnemer op dezelfde dag in het bezit zijn va de aanvraag. Om miscommunicatie te voorkomen is het aan te raden om adresgegevens door te geven van de deelnemer zelf of van de ouders of verzorgers.

11. Beperking van aansprakelijkheid

11.1 Door deelname aan de Fotowedstrijd verklaart iedere deelnemer dat hij Blink, National Geographic en hun partners, gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, reclamebureaus, agenten en hun werknemers, functionarissen, directeuren en vertegenwoordigers niet aansprakelijk kan stellen voor claims, verliezen en schade die voortvloeit uit deelname aan deze Fotowedstrijd of daaraan gerelateerde activiteiten, alsook uit de acceptatie, het gebruik, het misbruik of het bezit van de prijs.

12. Recht tot uitstel of annulering

12.1 Als om wat voor reden dan ook de Fotowedstrijd niet loopt zoals gepland, door infectie door computer virussen, bugs, worms, trojan horses, fraude, technische problemen of andere redenen waar Blink geen controle over heeft en die de administratie, veiligheid, eerlijkheid, integriteit of het verloop van de wedstrijd beïnvloeden, behoudt Blink het recht om deelnemers te diskwalificeren en/of de wedstrijd te annuleren, beëindigen, aanpassen of uitstellen. Als Blink besluit de Fotowedstrijd te annuleren of beëindigen, behoudt Blink de rechten van de ingestuurde foto’s.

13. Klachten

13.1 Eventuele klachten en bezwaren in verband met de Fotowedstijd kunnen aan Nationa Geographic Junior kenbaar worden gemaakt door middel van het sturen van een e-mail aan post@natgeojunior.nl

14. Aansprakelijkheid

14.1 National Geographic Junior is niet aansprakelijk voor opgave door de deelnemer van verkeerde gegevens (naam, e-mailadres etc), voor eventueel verloren gegane inzendingen en/of voor storingen in het netwerk, hardware of software die resulteren in beperkte, vertraagde of verloren gegane gegevens van de deelnemer.

National Geographic Junior maakt gebruik van cookies

Met behulp van deze cookies kunnen we informatie verzamelen over het gebruik van de website, onder andere om deze te analyseren en te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om je buiten onze website relevante aanbiedingen te tonen. En worden er tracking cookies geplaatst door social media-netwerken. Door op 'Ok' te klikken stem je in met het plaatsen van cookies. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op 'Cookie instellingen aanpassen'. Meer informatie over cookies

Wij gebruiken de volgende cookies:

We slaan je instellingen op in een cookie. Wil je later je instellingen wijzigen? Verwijder dan de cookies via je browser.